ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Do Państwa dyspozycji są eleganckie standy ekspozycyjne.

Wymiary : 40cm / 30cm / 165 cm

Ilość pozycji na regale : 28 

 

 

 Kącik Smaku
Stara Wieś ul. Piękna 32
05-830 Nadarzyn


Rejestracja

§ 3 Regulaminu: Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać
nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie
Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny
udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu
i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do
Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się
w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala
indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma
możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść
poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient
otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa
o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta
Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta
i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za
wyjątkiem Loginu.

up
Pokaż pełną wersję strony
© 2014 Kącik Smaku