ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Do Państwa dyspozycji są eleganckie standy ekspozycyjne.

Wymiary : 40cm / 30cm / 165 cm

Ilość pozycji na regale : 28 

 

 

 Kącik Smaku
Stara Wieś ul. Piękna 32
05-830 Nadarzyn


Płatności

§ 5 Regulaminu: Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym
Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie
kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie
zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których
Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy
i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione
Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym
przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po
wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu
Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka
zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie
Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać
płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy
sprzedaży.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie
o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi
dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta
na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na
dokonanie płatności zawiera również informację, że po
bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od
Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego
terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na
Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na
podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

up
Pokaż pełną wersję strony
© 2014 Kącik Smaku