ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Do Państwa dyspozycji są eleganckie standy ekspozycyjne.

Wymiary : 40cm / 30cm / 165 cm

Ilość pozycji na regale : 28 

 

 

 Kącik Smaku
Stara Wieś ul. Piękna 32
05-830 Nadarzyn


Ochrona danych osobowych

§ 10 Regulaminu: Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych
Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia
jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług
drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych
w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji
zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną
oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane
wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez
Klienta.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest
przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych.

4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu
dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych
w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia
Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie
i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia
bez Rejestracji Konta Klienta.

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo
dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych
z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia
Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych
osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec
Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie
danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności
i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada
wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym
dostępem lub wykorzystaniem.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie
niezbędnym do realizacji Dostawy.

up
Pokaż pełną wersję strony
© 2014 Kącik Smaku