Kontakt

Firma GreenSmile Sp. z o.o.

ul. Dębowa 1
96-325 Radziejowice-Parcel

NIP: 8381847558
REGON: 147495921

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528804, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 PLN.

Bank Pekao S.A.
nr rachunku:
93 1240 6292 1111 0010 6062 3406

Adres kontaktowy e-mail:
sklep@kaciksmaku.pl


up
Pokaż pełną wersję strony
© 2014 Kącik Smaku