ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Do Państwa dyspozycji są eleganckie standy ekspozycyjne.

Wymiary : 40cm / 30cm / 165 cm

Ilość pozycji na regale : 28 

 

 

 Kącik Smaku
Stara Wieś ul. Piękna 32
05-830 Nadarzyn


Dostawa

§ 6 Regulaminu: Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem
Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację
o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji
zamówienia.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie
Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5
ust. 2.

5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie
Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia
zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji
płatności „za pobraniem”.

6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem
Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości
osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty
elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki
przez Sprzedawcę.

8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób
przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika
Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
Klient ma również prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania
właściwego protokołu.

9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej
przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą
dostarczane Towary.

10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego
adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy,
pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu
telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie
obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do
Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się
z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie
z Klientem termin i koszt Dostawy.

up
Pokaż pełną wersję strony
© 2014 Kącik Smaku